Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Պայմանների ընդունում

Օգտագործելով DivMagic-ը, դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել այս Պայմաններով և դրույթներով: Եթե ​​համաձայն չեք այս պայմանների հետ, խնդրում ենք չօգտագործել ընդլայնումը:

Լիցենզիա

DivMagic-ը ձեզ տրամադրում է սահմանափակ, ոչ բացառիկ, չփոխանցվող լիցենզիա՝ ընդլայնումը անձնական և առևտրային նպատակներով օգտագործելու համար՝ համաձայն սույն Պայմանների և դրույթների: Մի վերաբաշխեք կամ վերավաճառեք ընդլայնումը: Մի փորձեք հակադարձ ինժեներականացնել ընդլայնումը:

Մտավոր սեփականություն

DivMagic-ը և դրա բովանդակությունը, ներառյալ ընդլայնումը, դիզայնը և ծածկագիրը, պաշտպանված են հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանների և մտավոր սեփականության այլ օրենքներով: Դուք չեք կարող պատճենել, վերարտադրել, տարածել կամ փոփոխել DivMagic-ի որևէ մաս՝ առանց մեր նախնական գրավոր համաձայնության:

DivMagic-ը Tailwind Labs Inc-ի պաշտոնական արտադրանք չէ: Tailwind անվանումը և լոգոները Tailwind Labs Inc-ի ապրանքանիշերն են:

DivMagic-ը կապված չէ կամ հաստատված չէ Tailwind Labs Inc.-ի կողմից:

Պատասխանատվության սահմանափակում

DivMagic-ը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրի որևէ ուղղակի, անուղղակի, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար, որոնք առաջանում են ձեր օգտագործումից կամ ընդլայնումն օգտագործելու անկարողությունից, նույնիսկ եթե մեզ տեղեկացվել է նման վնասների հնարավորության մասին:

DivMagic-ի օգտատերերը բացառապես պատասխանատու են իրենց գործողությունների համար, երբ պատճենում են վեբ տարրերը, և ցանկացած վեճ, պահանջ կամ մեղադրանք դիզայնի գողության կամ հեղինակային իրավունքի խախտման համար օգտատիրոջ պատասխանատվությունն է: DivMagic-ը պատասխանատվություն չի կրում մեր ընդլայնման օգտագործման հետևանքով առաջացած իրավական կամ ֆինանսական հետևանքների համար:

DivMagic-ը տրամադրվում է «ինչպես կա» և «ինչպես հասանելի է», առանց որևէ տեսակի երաշխիքների՝ հստակ կամ ենթադրյալ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանցով, առևտրականության, որոշակի նպատակի համար համապատասխանության կամ չխախտելու ենթադրյալ երաշխիքներով: DivMagic-ը չի երաշխավորում, որ ընդլայնումը կլինի անխափան, ժամանակին, անվտանգ կամ առանց սխալների, ինչպես նաև չի տալիս որևէ երաշխիք այն արդյունքների վերաբերյալ, որոնք կարող են ստացվել ընդլայնման օգտագործումից կամ որևէ տեղեկատվության ճշգրտության կամ հավաստիության վերաբերյալ: ձեռք բերված ընդլայնման միջոցով:

Ոչ մի դեպքում DivMagic-ը, նրա տնօրենները, աշխատակիցները, գործընկերները, գործակալները, մատակարարները կամ դուստր ձեռնարկությունները պատասխանատվություն չեն կրում որևէ անուղղակի, պատահական, հատուկ, հետևանքային կամ պատժիչ վնասների համար, ներառյալ առանց սահմանափակման, շահույթի կորուստ, տվյալների, օգտագործման, բարի կամքի կամ այլ ոչ նյութական կորուստներ, որոնք բխում են (i) ընդլայնումից ձեր մուտքից կամ օգտագործումից կամ մուտք գործելու կամ օգտագործելու անկարողությունից. (ii) ցանկացած չարտոնված մուտք կամ օգտագործում մեր սերվերների և/կամ դրանցում պահվող ցանկացած անձնական տեղեկատվության. կամ (iii) երրորդ կողմի հեղինակային իրավունքների, ապրանքային նշանների կամ մտավոր սեփականության այլ իրավունքների ձեր խախտումը կամ խախտումը: DivMagic-ի ընդհանուր պատասխանատվությունը ցանկացած հարցում, որը բխում է կամ առնչվում է սույն Համաձայնագրին, սահմանափակվում է 100 ԱՄՆ դոլարով կամ ընդհանուր գումարով, որը դուք վճարել եք ծառայության մուտքի համար, որն ավելի մեծ է: Օգտագործողները բացառապես պատասխանատվություն են կրում DivMagic-ի օգտագործման ժամանակ բոլոր կիրառելի մտավոր սեփականության օրենքներն ու իրավունքները հարգելու համար:

Կառավարող իրավունք և իրավասություն

Սույն Համաձայնագիրը պետք է կառավարվի և մեկնաբանվի Միացյալ Նահանգների օրենքներին համապատասխան՝ առանց հաշվի առնելու նրա օրենքների հակասության սկզբունքները: Դուք համաձայնում եք, որ սույն Համաձայնագրին առնչվող ցանկացած իրավական հայց կամ վարույթ կներկայացվի բացառապես Միացյալ Նահանգների դաշնային կամ նահանգային դատարաններում, և դուք սույնով համաձայնում եք այդ դատարանների իրավասությանը և վայրին:

Պայմանների փոփոխություններ

DivMagic-ը իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել այս Պայմաններն ու Պայմանները: Ցանկացած փոփոխություն կգործի նորացված պայմանները մեր կայքում տեղադրելու պահից: Ձեր կողմից ընդլայնման շարունակական օգտագործումը համարվում է վերանայված պայմանների ընդունում:

© 2024 DivMagic, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: