• DivMagic | DivMagic Փաստաթղթեր

DivMagic | DivMagic Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր DivMagic ընդլայնման համար

Պատճենեք ցանկացած ոճ ցանկացած կայքից և տեղադրեք այն ձեր սեփական նախագծի մեջ

Դուք կարող եք սովորական CSS կամ Tailwind CSS դասեր ստանալ

Սկսել

Սկսեք տեղադրել DivMagic-ը

Chrome: Տեղադրեք Chrome-ի համար
Firefox: Տեղադրեք Firefox-ի համար

Chrome-ի տարբերակը աշխատում է Chrome, Edge, Brave և Chromium-ի վրա հիմնված այլ բրաուզերների վրա:

Տեսեք այն գործողության մեջ

Ամբողջովին փոխակերպելով Hacker News-ը Tailwind CSS-ի մեկ սեղմումով

Սեղմեք դիտելու համարՍեղմեք դիտելու համար

© 2024 DivMagic, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: