Odredbe i uvjeti

Prihvaćanje uvjeta

Korištenjem DivMagica prihvaćate ove Uvjete i odredbe. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, nemojte koristiti proširenje.

Licenca

DivMagic vam daje ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu za korištenje proširenja u osobne i komercijalne svrhe, podložno ovim Uvjetima i odredbama. Nemojte dalje distribuirati ili preprodavati proširenje. Ne pokušavajte obrnuti inženjering proširenja.

Intelektualno vlasništvo

DivMagic i njegov sadržaj, uključujući ekstenziju, dizajn i kod, zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Ne smijete kopirati, reproducirati, distribuirati ili modificirati bilo koji dio DivMagica bez našeg prethodnog pismenog pristanka.

DivMagic nije službeni proizvod tvrtke Tailwind Labs Inc. Naziv i logotipi tvrtke Tailwind zaštitni su znakovi tvrtke Tailwind Labs Inc.

DivMagic nije povezan niti podržan od strane Tailwind Labs Inc.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kojem slučaju DivMagic neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz vaše upotrebe ili nemogućnosti korištenja proširenja, čak i ako smo bili obaviješteni o mogućnosti takve štete.

Korisnici DivMagica isključivo su odgovorni za svoje radnje prilikom kopiranja web elemenata, a svi sporovi, zahtjevi ili optužbe za krađu dizajna ili kršenje autorskih prava odgovornost su korisnika. DivMagic nije odgovoran ni za kakve pravne ili financijske posljedice koje proizlaze iz korištenja našeg proširenja.

DivMagic se pruža 'kakav jest' i 'kako je dostupan', bez ikakvih jamstava, bilo izričitih ili prešutnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prešutna jamstva o mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu ili nekršenju. DivMagic ne jamči da će proširenje biti neprekinuto, pravovremeno, sigurno ili bez pogrešaka, niti daje bilo kakvo jamstvo u pogledu rezultata koji se mogu dobiti uporabom proširenja ili u pogledu točnosti ili pouzdanosti bilo koje informacije dobivena kroz proširenje.

Ni u kojem slučaju DivMagic, njegovi direktori, zaposlenici, partneri, agenti, dobavljači ili podružnice neće biti odgovorni za bilo kakvu neizravnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu ili kaznenu štetu, uključujući bez ograničenja gubitak dobiti, podataka, korištenja, dobre volje ili drugi nematerijalni gubici koji proizlaze iz (i) vašeg pristupa ili korištenja ili nemogućnosti pristupa ili korištenja proširenja; (ii) bilo kakav neovlašteni pristup ili korištenje naših poslužitelja i/ili bilo kojih osobnih podataka pohranjenih na njima; ili (iii) vaše povrede ili povrede autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva treće strane. Ukupna odgovornost DivMagica u bilo kojoj stvari koja proizlazi iz ili je povezana s ovim Ugovorom ograničena je na 100 USD ili ukupni iznos koji ste platili za pristup usluzi, ovisno o tome što je veće. Korisnici su isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih zakona o intelektualnom vlasništvu i prava kada koriste DivMagic.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovaj će Ugovor biti uređen i tumačen u skladu sa zakonima Sjedinjenih Država, bez obzira na njegova načela sukoba zakona. Slažete se da će se bilo koja pravna radnja ili postupak povezan s ovim Ugovorom voditi isključivo pred federalnim ili državnim sudovima Sjedinjenih Država, te ovime pristajete na nadležnost i mjesto takvih sudova.

Promjene Uvjeta

DivMagic zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve promjene stupaju na snagu nakon objave ažuriranih uvjeta na našoj web stranici. Vaše daljnje korištenje proširenja predstavlja prihvaćanje revidiranih uvjeta.

© 2024 DivMagic, Inc. Sva prava pridržana.