ગોપનીયતા નીતિ

DivMagic પર, અમે તમારી ગોપનીયતાનો આદર કરીએ છીએ અને તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને સુરક્ષિત રાખવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. આ ગોપનીયતા નીતિ અમે એકત્રિત કરીએ છીએ તે માહિતીના પ્રકારો, અમે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ અને તેનું રક્ષણ કરીએ છીએ અને તમારી માહિતી સંબંધિત તમારા અધિકારો દર્શાવે છે.

માહિતી અમે એકત્રિત કરીએ છીએ

અમે તમારા વિશે કોઈ માહિતી એકત્રિત કરતા નથી.

બધા કોડ તમારા ઉપકરણ પર જનરેટ થાય છે અને કોઈપણ સર્વર પર મોકલવામાં આવતા નથી.

ઇમેઇલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો

જો તમને આ ગોપનીયતા નીતિ વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને અમારા ઇમેઇલ પર અમારો સંપર્ક કરો.
team@divmagic.com

ફેરફારો

અમે સમય સમય પર આ ગોપનીયતા નીતિને અપડેટ કરી શકીએ છીએ. જો અમે કરીશું, તો અમે અમારી વેબસાઇટ પર અપડેટ કરેલી નીતિ પોસ્ટ કરીને તમને સૂચિત કરીશું. અમે તમને સમયાંતરે આ ગોપનીયતા નીતિની સમીક્ષા કરવા પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ.

© 2024 DivMagic, Inc. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.