શ્રેષ્ઠ વ્યવહાર | DivMagic

DivMagic માંથી સૌથી વધુ મેળવવા માટેની ટિપ્સ અને યુક્તિઓ

1. મોબાઇલ-પહેલા કામ કરો

Tailwind જેવું જ, પ્રથમ મોબાઇલ ઉપકરણોને લક્ષ્ય બનાવો અને પછી મોટી સ્ક્રીનો માટે શૈલીઓ ઉમેરો. આ તમને વધુ ઝડપી અને સરળ શૈલીઓની નકલ અને કન્વર્ટ કરવામાં મદદ કરશે.

DivMagic એક તત્વને તમે બ્રાઉઝરમાં જુઓ છો તેમ રૂપાંતરિત કરે છે. જો તમારી પાસે મોટી સ્ક્રીન હોય, તો કૉપિ કરેલી શૈલીઓ મોટી સ્ક્રીન માટે હશે અને તે સ્ક્રીનના કદ માટે માર્જિન, પેડિંગ અને અન્ય શૈલીઓનો સમાવેશ કરશે.

મોટી સ્ક્રીન માટે શૈલીઓની નકલ કરવાને બદલે, તમારા બ્રાઉઝરનું કદ નાના કદમાં બદલો અને તે સ્ક્રીન કદ માટે શૈલીઓની નકલ કરો. પછી, મોટી સ્ક્રીન માટે શૈલીઓ ઉમેરો.

2. પૃષ્ઠભૂમિ પર ધ્યાન આપો

જ્યારે તમે કોઈ તત્વની નકલ કરો છો, ત્યારે DivMagic પૃષ્ઠભૂમિ રંગની નકલ કરશે. જો કે, એલિમેન્ટનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર પેરેન્ટ એલિમેન્ટમાંથી આવતો હોવાનું શક્ય છે.

જો તમે એલિમેન્ટ કૉપિ કરો છો અને બેકગ્રાઉન્ડ કલર કૉપિ કરવામાં આવ્યો નથી, તો બૅકગ્રાઉન્ડ કલર માટે પેરેન્ટ એલિમેન્ટ તપાસો.

3. grid તત્વો પર ધ્યાન આપો

તમે તમારા બ્રાઉઝરમાં જુઓ છો તેમ DivMagic એલિમેન્ટની નકલ કરે છે. grid તત્વોમાં ઘણી બધી શૈલીઓ છે જે દૃશ્ય કદ પર આધારિત છે.

જો તમે grid એલિમેન્ટ કૉપિ કરો છો અને કૉપિ કરેલ કોડ બરાબર પ્રદર્શિત થતો નથી, તો grid શૈલીને flex માં બદલવાનો પ્રયાસ કરો.

મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં, grid શૈલીને flex માં બદલવાથી અને કેટલીક શૈલીઓ (ઉદા: flex-row, flex-col) ઉમેરવાથી તમને સમાન પરિણામ મળશે.

© 2024 DivMagic, Inc. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.