Termos e condicións

Aceptación dos termos

Ao usar DivMagic, aceptas estar obrigado por estes Termos e Condicións. Se non está de acordo con estes termos, non use a extensión.

Licenza

DivMagic outórgache unha licenza limitada, non exclusiva e intransferible para usar a extensión con fins persoais e comerciais, suxeito a estes Termos e condicións. Non redistribuya nin revenda a extensión. Non intente facer enxeñería inversa da extensión.

Propiedade Intelectual

DivMagic e o seu contido, incluíndo a extensión, o deseño e o código, están protexidos por dereitos de autor, marcas comerciais e outras leis de propiedade intelectual. Non pode copiar, reproducir, distribuír ou modificar ningunha parte de DivMagic sen o noso consentimento previo por escrito.

DivMagic non é un produto oficial de Tailwind Labs Inc. O nome e os logotipos de Tailwind son marcas comerciais de Tailwind Labs Inc.

DivMagic non está afiliado nin avalado por Tailwind Labs Inc.

Limitación de responsabilidade

En ningún caso DivMagic será responsable de ningún dano directo, indirecto, incidental ou consecuente derivado do seu uso ou da súa incapacidade para utilizar a extensión, aínda que se nos avisou da posibilidade de tales danos.

Os usuarios de DivMagic son os únicos responsables das súas accións ao copiar elementos web, e calquera disputa, reclamación ou acusación de roubo de deseño ou infracción de dereitos de autor é responsabilidade do usuario. DivMagic non se fai responsable das consecuencias legais ou financeiras derivadas do uso da nosa extensión.

DivMagic ofrécese "tal e como está" e "según está dispoñible", sen ningún tipo de garantías, expresas ou implícitas, incluídas, pero non limitadas a, as garantías implícitas de comerciabilidade, adecuación para un fin determinado ou non infracción. DivMagic non garante que a extensión sexa ininterrompida, oportuna, segura ou sen erros, nin fai ningunha garantía sobre os resultados que se poidan obter do uso da extensión ou sobre a precisión ou fiabilidade de calquera información. obtido mediante a extensión.

En ningún caso DivMagic, os seus directores, empregados, socios, axentes, provedores ou afiliados serán responsables de ningún dano indirecto, incidental, especial, consecuente ou punitivo, incluíndo, entre outros, a perda de beneficios, datos, uso, boa vontade ou outras perdas intanxibles, derivadas de (i) o seu acceso ou uso ou a imposibilidade de acceder ou utilizar a extensión; (ii) calquera acceso ou uso non autorizado dos nosos servidores e/ou calquera información persoal almacenada nel; ou (iii) a súa infracción ou violación dos dereitos de autor, marcas comerciais ou outros dereitos de propiedade intelectual de terceiros. A responsabilidade total de DivMagic en calquera asunto derivado ou relacionado con este Acordo está limitada a 100 USD ou ao importe total que pagou por acceder ao servizo, o que sexa maior. Os usuarios son os únicos responsables de respectar todas as leis e dereitos de propiedade intelectual aplicables ao usar DivMagic.

Lei vixente e xurisdición

Este Acordo rexirase e interpretarase de acordo coas leis dos Estados Unidos, sen ter en conta os seus principios de conflito de leis. Vostede acepta que calquera acción legal ou procedemento relacionado con este Acordo levarase a cabo exclusivamente nos tribunais federais ou estatais dos Estados Unidos e, polo presente, acepta a xurisdición e a sede destes tribunais.

Cambios nos termos

DivMagic resérvase o dereito de modificar estes Termos e Condicións en calquera momento. Calquera cambio será efectivo despois de publicar os termos actualizados no noso sitio web. O uso continuado da extensión supón a aceptación dos termos revisados.

© 2024 DivMagic, Inc. Todos os dereitos reservados.