Mellores prácticas | DivMagic

Consellos e trucos para sacar o máximo proveito de DivMagic

1. Traballar primeiro móbil

Semellante a Tailwind, primeiro apuntar aos dispositivos móbiles e despois engadir estilos para pantallas máis grandes. Isto axudarache a copiar e converter estilos moito máis rápido e máis sinxelo.

DivMagic converte un elemento tal e como o ves no navegador. Se tes unha pantalla grande, os estilos copiados serán para unha pantalla grande e incluirán a marxe, o recheo e outros estilos para ese tamaño de pantalla.

En lugar de copiar os estilos para unha pantalla grande, cambia o tamaño do teu navegador a un tamaño máis pequeno e copia os estilos para ese tamaño de pantalla. A continuación, engade os estilos para pantallas máis grandes.

2. Presta atención ao fondo

Cando copies un elemento, DivMagic copiará a cor de fondo. Non obstante, é posible que a cor de fondo dun elemento proceda dun elemento pai.

Se copia un elemento e non se copia a cor de fondo, comprobe a cor de fondo do elemento pai.

3. Presta atención aos elementos grid

DivMagic copia un elemento tal e como o ves no teu navegador. Os elementos grid teñen moitos estilos que dependen do tamaño da vista.

Se copias un elemento grid e o código copiado non se mostra correctamente, proba a cambiar o estilo grid a flex

Na maioría dos casos, cambiar o estilo grid a flex e engadir algúns estilos (por exemplo: flex-row, flex-col) dará o mesmo resultado.

© 2024 DivMagic, Inc. Todos os dereitos reservados.