Οροι και Προϋποθέσεις

Αποδοχή Όρων

Χρησιμοποιώντας το DivMagic, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε την επέκταση.

Αδεια

Το DivMagic σας παραχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της επέκτασης για προσωπικούς και εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Μην αναδιανέμετε ή μεταπωλείτε την επέκταση. Μην προσπαθήσετε να αναθεωρήσετε την επέκταση.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το DivMagic και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης, του σχεδιασμού και του κώδικα, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να διανείμετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του DivMagic χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Το DivMagic δεν είναι επίσημο προϊόν της Tailwind Labs Inc. Το όνομα και τα λογότυπα της Tailwind είναι εμπορικά σήματα της Tailwind Labs Inc.

Το DivMagic δεν συνδέεται ούτε υποστηρίζεται από την Tailwind Labs Inc.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η DivMagic δεν θα είναι υπεύθυνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή αποθετικές ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της επέκτασης, ακόμα κι αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Οι χρήστες του DivMagic είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους κατά την αντιγραφή στοιχείων ιστού και οποιεσδήποτε διαφωνίες, αξιώσεις ή κατηγορίες για κλοπή σχεδίου ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων αποτελούν ευθύνη του χρήστη. Το DivMagic δεν ευθύνεται για τυχόν νομικές ή οικονομικές συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση της επέκτασής μας.

Το DivMagic παρέχεται «ως έχει» και «ως διαθέσιμο», χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Το DivMagic δεν εγγυάται ότι η επέκταση θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ούτε παρέχει καμία εγγύηση για τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της επέκτασης ή για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται μέσω της επέκτασης.

Σε καμία περίπτωση η DivMagic, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, αποθετικές ή ποινικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, απώλειας κερδών, δεδομένων, χρήσης, υπεραξίας ή άλλες άυλες απώλειες, που προκύπτουν από (i) την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της επέκτασης· (ii) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των διακομιστών μας και/ή τυχόν προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς· ή (iii) παραβίαση ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Η συνολική ευθύνη της DivMagic για οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία περιορίζεται στα 100 $ ΗΠΑ ή στο συνολικό ποσό που πληρώσατε για την πρόσβαση στην υπηρεσία, όποιο είναι μεγαλύτερο. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σεβασμό όλων των ισχυόντων νόμων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όταν χρησιμοποιούν το DivMagic.

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική αγωγή ή διαδικασία που σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία θα ασκηθεί αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και με το παρόν συναινείτε στη δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής αυτών των δικαστηρίων.

Αλλαγές στους Όρους

Το DivMagic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν με τη δημοσίευση των ενημερωμένων όρων στον ιστότοπό μας. Η συνεχής χρήση της επέκτασης συνιστά αποδοχή των αναθεωρημένων όρων.

© 2024 DivMagic, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.