Βέλτιστες Πρακτικές | DivMagic

Συμβουλές και κόλπα για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το DivMagic

1. Εργαστείτε πρώτα στο κινητό

Παρόμοιο με το Tailwind, στοχεύστε πρώτα κινητές συσκευές και, στη συνέχεια, προσθέστε στυλ για μεγαλύτερες οθόνες. Αυτό θα σας βοηθήσει να αντιγράψετε και να μετατρέψετε στυλ πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα.

Το DivMagic μετατρέπει ένα στοιχείο όπως το βλέπετε στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν έχετε μεγάλη οθόνη, τα αντιγραμμένα στυλ θα είναι για μεγάλη οθόνη και θα περιλαμβάνουν το περιθώριο, το padding και άλλα στυλ για αυτό το μέγεθος οθόνης.

Αντί να αντιγράψετε τα στυλ για μια μεγάλη οθόνη, αλλάξτε το μέγεθος του προγράμματος περιήγησής σας σε μικρότερο μέγεθος και αντιγράψτε τα στυλ για αυτό το μέγεθος οθόνης. Στη συνέχεια, προσθέστε τα στυλ για μεγαλύτερες οθόνες.

2. Δώστε προσοχή στο φόντο

Όταν αντιγράφετε ένα στοιχείο, το DivMagic θα αντιγράψει το χρώμα του φόντου. Ωστόσο, είναι πιθανό το χρώμα φόντου ενός στοιχείου να προέρχεται από ένα γονικό στοιχείο.

Εάν αντιγράψετε ένα στοιχείο και το χρώμα φόντου δεν αντιγράφεται, ελέγξτε το γονικό στοιχείο για το χρώμα φόντου.

3. Δώστε προσοχή στα στοιχεία grid

Το DivMagic αντιγράφει ένα στοιχείο όπως το βλέπετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα στοιχεία grid έχουν πολλά στυλ που εξαρτώνται από το μέγεθος της προβολής.

Εάν αντιγράψετε ένα στοιχείο grid και ο αντιγραμμένος κωδικός δεν εμφανίζεται σωστά, δοκιμάστε να αλλάξετε το στυλ grid σε flex

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αλλαγή του στυλ grid σε flex και η προσθήκη μερικών στυλ (π.χ.: flex-row, flex-col) θα σας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα.

© 2024 DivMagic, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.