Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti DivMagic respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují typy informací, které shromažďujeme, jak je používáme a chráníme, a vaše práva týkající se vašich údajů.

Informace, které shromažďujeme

Neshromažďujeme o vás žádné informace.

Veškerý kód je generován na vašem zařízení a není odeslán na žádný server.

Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na náš e-mail.
team@divmagic.com

Změny

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Pokud tak učiníme, upozorníme vás na to zveřejněním aktualizovaných zásad na našich webových stránkách. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů.

© 2024 DivMagic, Inc. Všechna práva vyhrazena.