Termes i condicions

Acceptació de les condicions

En utilitzar DivMagic, accepteu estar subjecte a aquests Termes i Condicions. Si no esteu d'acord amb aquests termes, no feu servir l'extensió.

llicència

DivMagic us concedeix una llicència limitada, no exclusiva i intransferible per utilitzar l'extensió amb finalitats personals i comercials, subjecte a aquests Termes i Condicions. No redistribuïu ni revengueu l'extensió. No intenteu fer enginyeria inversa de l'extensió.

Propietat intel · lectual

DivMagic i el seu contingut, inclosa l'extensió, el disseny i el codi, estan protegits per drets d'autor, marques comercials i altres lleis de propietat intel·lectual. No podeu copiar, reproduir, distribuir o modificar cap part de DivMagic sense el nostre consentiment previ per escrit.

DivMagic no és un producte oficial de Tailwind Labs Inc. El nom i els logotips de Tailwind són marques comercials de Tailwind Labs Inc.

DivMagic no està afiliat ni avalat per Tailwind Labs Inc.

Limitació de responsabilitat

En cap cas DivMagic serà responsable de cap dany directe, indirecte, incidental o conseqüent que es derivi del vostre ús o incapacitat per utilitzar l'extensió, encara que ens hagin informat de la possibilitat d'aquests danys.

Els usuaris de DivMagic són els únics responsables de les seves accions quan copien elements web, i qualsevol disputa, reclamació o acusació de robatori de disseny o infracció dels drets d'autor és responsabilitat de l'usuari. DivMagic no es fa responsable de les conseqüències legals o financeres derivades de l'ús de la nostra extensió.

DivMagic es proporciona "tal com està" i "segons està disponible", sense cap tipus de garantia, ni explícita ni implícita, incloses, entre d'altres, les garanties implícites de comercialització, adequació per a un propòsit particular o no infracció. DivMagic no garanteix que l'extensió sigui ininterrompuda, oportuna, segura o lliure d'errors, ni ofereix cap garantia sobre els resultats que es puguin obtenir de l'ús de l'extensió o sobre l'exactitud o fiabilitat de cap informació. obtingut mitjançant l'extensió.

En cap cas, DivMagic, els seus directors, empleats, socis, agents, proveïdors o afiliats seran responsables de cap dany indirecte, incidental, especial, conseqüent o punitiu, inclòs, entre d'altres, la pèrdua de beneficis, dades, ús, bona voluntat o altres pèrdues intangibles, derivades de (i) el vostre accés o ús o incapacitat per accedir o utilitzar l'extensió; (ii) qualsevol accés o ús no autoritzat dels nostres servidors i/o qualsevol informació personal emmagatzemada en ells; o (iii) la vostra infracció o violació dels drets d'autor, marques comercials o altres drets de propietat intel·lectual de tercers. La responsabilitat total de DivMagic en qualsevol assumpte derivat d'aquest Acord o relacionat amb aquest es limita a 100 USD o l'import total que heu pagat per accedir al servei, el que sigui més gran. Els usuaris són els únics responsables de respectar totes les lleis i drets de propietat intel·lectual aplicables quan utilitzen DivMagic.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Acord es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis dels Estats Units, sense tenir en compte els seus principis de conflicte de lleis. Accepteu que qualsevol acció legal o procediment relacionat amb aquest Acord es presentarà exclusivament als tribunals federals o estatals dels Estats Units, i per la present accepteu la jurisdicció i el lloc d'aquests tribunals.

Canvis a les condicions

DivMagic es reserva el dret de modificar aquests Termes i Condicions en qualsevol moment. Qualsevol canvi serà efectiu a partir de la publicació dels termes actualitzats al nostre lloc web. L'ús continuat de l'extensió suposa l'acceptació dels termes revisats.

© 2024 DivMagic, Inc. Tots els drets reservats.