Odredbe i uslovi

Prihvatanje uslova

Koristeći DivMagic, slažete se da ćete biti vezani ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, nemojte koristiti proširenje.

Licenca

DivMagic vam daje ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu za korištenje proširenja u lične i komercijalne svrhe, u skladu sa ovim Uvjetima i odredbama. Nemojte redistribuirati ili preprodavati ekstenziju. Nemojte pokušavati obrnuti inženjering ekstenzije.

Intelektualno vlasništvo

DivMagic i njegov sadržaj, uključujući proširenje, dizajn i kod, zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Ne smijete kopirati, reproducirati, distribuirati ili modificirati bilo koji dio DivMagica bez našeg prethodnog pismenog pristanka.

DivMagic nije službeni proizvod Tailwind Labs Inc. Tailwind naziv i logotipi su zaštitni znakovi Tailwind Labs Inc.

DivMagic nije povezan ili podržan od strane Tailwind Labs Inc.

Ograničenje odgovornosti

DivMagic ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz vaše upotrebe ili nemogućnosti korištenja proširenja, čak i ako smo bili obaviješteni o mogućnosti takve štete.

Korisnici DivMagic-a isključivo su odgovorni za svoje postupke prilikom kopiranja web elemenata, a svi sporovi, tvrdnje ili optužbe za krađu dizajna ili kršenje autorskih prava su odgovornost korisnika. DivMagic nije odgovoran za bilo kakve pravne ili finansijske posljedice koje proizlaze iz korištenja našeg proširenja.

DivMagic se pruža 'kao što je' i 'kako je dostupan', bez ikakvih vrsta garancija, bilo eksplicitnih ili impliciranih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicirane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu ili nekršenje prava. DivMagic ne jamči da će proširenje biti neprekidno, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka, niti daje bilo kakvu garanciju u pogledu rezultata koji se mogu dobiti korištenjem proširenja ili u pogledu točnosti ili pouzdanosti bilo koje informacije dobijeno kroz proširenje.

DivMagic, njegovi direktori, zaposleni, partneri, agenti, dobavljači ili povezana društva, ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu ili kaznenu štetu, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, podataka, korištenje, dobru volju ili drugi nematerijalni gubici, koji su rezultat (i) vašeg pristupa ili upotrebe ili nemogućnosti pristupa ili korišćenja proširenja; (ii) svaki neovlašteni pristup ili korištenje naših servera i/ili bilo koje lične informacije pohranjene na njima; ili (iii) vaše kršenje ili kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualne svojine bilo koje treće strane. Ukupna odgovornost DivMagic-a u bilo kojoj stvari koja proizlazi iz ili u vezi sa ovim Ugovorom ograničena je na 100 USD ili ukupan iznos koji ste platili za pristup usluzi, ovisno o tome koji je veći. Korisnici su isključivo odgovorni za poštovanje svih važećih zakona o intelektualnoj svojini i prava kada koriste DivMagic.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovaj Ugovor će se uređivati ​​i tumačiti u skladu sa zakonima Sjedinjenih Država, bez obzira na principe sukoba zakona. Slažete se da će se bilo koja pravna radnja ili postupak u vezi sa ovim Ugovorom pokrenuti isključivo na saveznim ili državnim sudovima Sjedinjenih Država, i ovime se slažete s jurisdikcijom i mjestom održavanja takvih sudova.

Promjene uslova

DivMagic zadržava pravo izmjene ovih Uslova i odredbi u bilo koje vrijeme. Sve promjene stupaju na snagu nakon objavljivanja ažuriranih uslova na našoj web stranici. Vaše daljnje korištenje proširenja predstavlja prihvatanje revidiranih uslova.

© 2024 DivMagic, Inc. Sva prava zadržana.