Политика за поверителност

В DivMagic ние уважаваме вашата поверителност и се ангажираме да защитаваме вашата лична информация. Тази Политика за поверителност очертава видовете информация, която събираме, как я използваме и защитаваме, както и вашите права по отношение на вашата информация.

Информация, която събираме

Ние не събираме информация за вас.

Целият код се генерира на вашето устройство и не се изпраща до сървър.

Свържете се с нас чрез имейл

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на нашия имейл.
team@divmagic.com

Промени

Може да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време. Ако го направим, ще ви уведомим, като публикуваме актуализираната политика на нашия уебсайт. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност.

© 2024 DivMagic, Inc. Всички права запазени.