Şərtlər və Qaydalar

Şərtlərin qəbulu

DivMagic-dən istifadə etməklə siz bu Qaydalar və Şərtlərə əməl etməyə razılaşırsınız. Bu şərtlərlə razı deyilsinizsə, lütfən, genişləndirmədən istifadə etməyin.

Lisenziya

DivMagic, bu Qaydalar və Şərtlərə uyğun olaraq genişləndirmədən şəxsi və kommersiya məqsədləri üçün istifadə etmək üçün sizə məhdud, qeyri-eksklüziv, ötürülə bilməyən lisenziya verir. Uzatmanı yenidən paylamayın və ya satmayın. Genişlənməni tərsinə çevirməyə çalışmayın.

Əqli mülkiyyət

DivMagic və onun məzmunu, o cümlədən genişləndirmə, dizayn və kod müəllif hüququ, ticarət nişanı və digər əqli mülkiyyət qanunları ilə qorunur. Siz bizim əvvəlcədən yazılı razılığımız olmadan DivMagic-in hər hansı hissəsini köçürə, çoxalda, paylaya və ya dəyişdirə bilməzsiniz.

DivMagic Tailwind Labs Inc-in rəsmi məhsulu deyil. Tailwind adı və loqoları Tailwind Labs Inc-in ticarət nişanlarıdır.

DivMagic Tailwind Labs Inc ilə əlaqəli deyil və ya təsdiqlənmir.

Məsuliyyət məhdudiyyəti

Heç bir halda DivMagic sizin istifadəniz və ya uzadılmadan istifadə edə bilməməyiniz nəticəsində yaranan hər hansı birbaşa, dolayı, təsadüfi və ya nəticəli zərərlərə görə məsuliyyət daşımayacaq, hətta bizə belə zərərlərin mümkünlüyü barədə məlumat verilsə belə.

DivMagic istifadəçiləri veb elementləri kopyalayarkən öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıyırlar və dizayn oğurluğu və ya müəllif hüquqlarının pozulması ilə bağlı hər hansı mübahisələr, iddialar və ya ittihamlar istifadəçinin məsuliyyətidir. DivMagic genişləndirməmizin istifadəsi nəticəsində yaranan hər hansı hüquqi və ya maliyyə nəticələrinə görə məsuliyyət daşımır.

DivMagic "olduğu kimi" və "mövcud olduğu kimi" hər hansı açıq və ya nəzərdə tutulan zəmanətlər olmadan, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, satıla bilmə, müəyyən məqsədə uyğunluq və ya pozulmama ilə bağlı nəzərdə tutulan zəmanətlər olmadan təqdim edilir. DivMagic uzadılmanın fasiləsiz, vaxtında, təhlükəsiz və ya xətasız olacağına zəmanət vermir, həmçinin genişləndirmənin istifadəsi nəticəsində əldə edilə biləcək nəticələrə və ya hər hansı məlumatın düzgünlüyünə və ya etibarlılığına dair heç bir zəmanət vermir. uzadılması vasitəsilə əldə edilir.

Heç bir halda DivMagic, onun direktorları, işçiləri, tərəfdaşları, agentləri, təchizatçıları və ya filialları hər hansı dolayı, təsadüfi, xüsusi, nəticəsi və ya cəza xarakterli zərərlərə, o cümlədən məhdudiyyətsiz olaraq mənfəət, məlumat, istifadə, qudvil və ya zərərə görə məsuliyyət daşımır. (i) genişlənməyə girişiniz və ya ondan istifadəniz və ya daxil ola bilməməyiniz nəticəsində yaranan digər qeyri-maddi itkilər; (ii) serverlərimizə və/və ya orada saxlanılan hər hansı şəxsi məlumatlara icazəsiz giriş və ya onlardan istifadə; və ya (iii) hər hansı üçüncü tərəfin müəllif hüquqları, ticarət nişanları və ya digər əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması və ya pozulması. DivMagic-in bu Müqavilədən irəli gələn və ya onunla əlaqədar olan hər hansı məsələdə ümumi məsuliyyəti 100 ABŞ dolları və ya xidmətə giriş üçün ödədiyiniz ümumi məbləğlə, hansı daha böyükdürsə, məhduddur. İstifadəçilər DivMagic-dən istifadə edərkən bütün tətbiq olunan əqli mülkiyyət qanunlarına və hüquqlarına hörmət etmək üçün yalnız məsuliyyət daşıyırlar.

İdarəetmə Qanunu və Yurisdiksiya

Bu Müqavilə, qanunların ziddiyyətli prinsiplərindən asılı olmayaraq, Birləşmiş Ştatların qanunlarına uyğun olaraq idarə ediləcək və təfsir ediləcəkdir. Siz razılaşırsınız ki, bu Müqavilə ilə bağlı hər hansı hüquqi hərəkət və ya prosedur yalnız ABŞ-ın federal və ya əyalət məhkəmələrində aparılacaq və bununla belə məhkəmələrin yurisdiksiyasına və yeri ilə razılaşırsınız.

Şərtlərə Dəyişikliklər

DivMagic bu Qaydaları və Şərtləri istənilən vaxt dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. İstənilən dəyişiklik yenilənmiş şərtlərin vebsaytımızda yerləşdirilməsindən sonra qüvvəyə minəcək. Sizin uzadılmadan davamlı istifadəniz yenidən işlənmiş şərtləri qəbul edirsiniz.

© 2024 DivMagic, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.