DivMagic Blog ukax mä jach’a uñacht’äwiwa

Jiwasan blog tuqin qhipa yatiyäwinak uñjañäni

T'aqa12 min liytʼañataki

Tailwind CSS - Jichha pacha sitios web ukanakax jank’akiw lurañama jan HTML ukar jaytasa

Sitio web ukanaka lurañax ch’amawa. Walja CSS qillqañaw wakisi, ukat pantjasiwinakax jasakiwa. Tailwind CSS ukax mä utilidad-first CSS marco ukawa, ukax diseños personalizados ukanakar lurañ yanapt’i jan kuna pachas HTML ukar jaytasa.

T'aqa4 min liytʼañataki

Tailwind Suma lurawinaka - Tailwind CSS ukatakix qhipa guia

Kunawsatix utilidad-first CSS ukar phuqhañax utjki ukhax Tailwind CSS ukax walja desarrolladores ukanakatakix mä go-to solución ukhamaw tukuwayi. Tailwind CSS ukan suma lurawinakap amuyaña ukat apnaqañax wali wakiskiriwa.

T'aqa2 min liytʼañataki

DivMagic - Juman Qhipa Web Desarrollo Compañero ukar uñt’ayaña

Kawkïr sitio web ukanx kuna estilos ukanakas copiaña ukat proyecto ukar lip’kataña. Janipuniw mayampsa diseño tuqit lupʼiñax wakisxaniti.

¿Kuna pachas yatxatañ munasmati?
¡DivMagic ukan correo electrónico ukar mantañamawa!

¡Nayrïr yatiyäwinak, machaq lurawinakat ukat juk’ampinakat yatxatañamawa!

Kuna pachas jan suscribirïñamawa. Janiw kuna spam ukax utjkiti.

© 2024 DivMagic, Inc. Taqi kunas wali sumawa.